SPECIALIST PÅ:   INRAMNINGAR, REPARATIONER och KONST

Öppettider:

Måndag - Torsdag
09:00 - 12:00 Lunch 13:00 - 17:00
Fredag
09:00 - 14:00


Hitta till Haga Ram:

Västergatan 1
(korsningen Västergatan-Hagavägen)

Tel:060-151000

epost@hagaram.se