SPECIALIST PÅ:   INRAMNINGAR, REPARATIONER och KONST

Öppettider:

Måndag - Torsdag
09:00 - 17:00   Lunch 12:00 - 13:30

Fredag
09:00 - 13:00


Hitta till Haga Ram:

Västergatan 1
(korsningen Västergatan-Hagavägen)

Tel:060-151000

epost@hagaram.se